BREMER ENGINEERING

Deze site is in aanbouw!
We hebben de laatste jaren al bijgedragen aan heel wat bouwprojecten maar het "construeren" van een website was er nog niet van gekomen!


Werkzaamheden
De werkzaamheden van Bremer Engineering bestaat voornamelijk uit het ontwerpen en
berekenen van bouwkundige en civiele constructies in beton, staal en hout.

De uitgevoerde werkzaamheden betreffen zowel nieuwbouw als advieswerk voor verbouw.
De werken die de afgelopen jaren zoal zijn uitgevoerd zijn onder andere:
Civiele werken:
  - ontwerpen en berekenen van betonnen bruggen;
  - berekenenen van damwandconstructies 
  - berekenen van tunnels en viaducten in gewapend beton;
  - ontwerp van stalen en houten bruggen;
Bouwkundige werken:
  - berekeningen van woningen;
  - berekenen van loodsen en schuren;
  - kunstwerken in de openbare ruimte
Funderingstechniek
  - ontwerpen van paalfundaties voor gebouwen, bruggen en viaducten

Contact:
Bremer Engineering
Hoefkensestraat 12
6996 DS  Drempt

tel: 0313 482801
mobiel: 06-2000 3278
e-mail:
henrie-bremer@planet.nl